วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

กอแก้วนาโน "สองเกลอมหัศจรรย์ " ส่งฟรีทั่วไทย

ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรกอแก้วนาโน แคปซูล ของ บริษัท เอนไซม์นาโน จำกัด กล้าการันตี เพื่อส่งเสริมพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่าน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและผลผลิตที่มากขึ้น ปลอดสารเคมีแน่นอน เพราะเป็นนาโน เมื่อฉีดผ่น ใบพืชจะดูดซึมอย่างรวดเร็ว ภายใน 3-5 นาที นี่คือข้อดี ใบดูดซึมได้ดีกว่าราก ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ด รากจะดูดซึมได้น้อย และก็ซึมไปกับ ดินโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อฝนตกก็ไม่สามารถชะล้างได้ ชาวเกษตรกรหายห่วงได้เลยต้องควบคุมความปลอดภัย ของอาหารสด ที่มาจากพืชต้องปลอดสารเคมี การปนเปื้อนทางชีววิทยาและหรือการปนเปื้อนจากสารเคมีประโยชน์ของอาหารเสริมพืช กอแก้วนาโนแคปซูล เมื่อใช้ผสมกอแก้วนาโนชนิดน้ำราดโคนต้น ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดินที่ถูกตรึงไว้ให้พืชนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เชื่อมอนุภาคดินให้เป็นกลุ่ม เป็นโครงสร้างดินที่ดี ช่วยการระบายอากาศ การดูดซึมซับน้ำของดินที่ดี เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ำในดิน เมื่อสลายตัวจะปล่อยก๊าซไนโตรเจน กำมะถัน ธาตุอาหารเสริมออกมา เป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างช้าๆ กระตุ้นให้รากเจริญงอกงามแผ่กระจาย พืชหาอาหารเก่ง จากธรรมชาติ 100% ที่เป็นอาหารพืชชนิดผง มีส่วนประกอบที่อยู่ในรูปโปรตีน และวิตามินจากพืช เหมาะสมกับการนำมาใช้เป็นอาหารเสริมให้กับพืช  กอแก้วนาโนมีทั้งแบบชนิด แคปซูล และ ชนิดน้ำเมื่อใช้คู่กันจะให้ผลผลิตดีกว่าแคปซูลทั่วไปตามท้องตลาด ที่ใช้แคปซูลเพียงอย่างเดียวถึง 3 เท่า

  1. กอแก้วนาโน ชุดทดลอง 600  บ. กอแก้วชนิดน้ำ 120 ซีซ๊ + 3 แคปซูล
  2. กอแก้วนาโน ชุดทดลอง 900 บ. กอแก้วชนิดน้ำ 200 ซีซ๊ + 5 แคปซูลฃ
  3. กอแก้วนาโนสองเกลอ มหัศจรรย์ชุดเล็ก  กอแก้วนาโนชนิดน้ำ 1 ลิตร +  กอแก้วนาโนชนิดแคปซูล 20 แคปซูล  3,000 บาท
  4. กอแก้วนาโนสองเกลอ มหัศจรรย์ชุดใหญ่  กอแก้วนาโนชนิดน้ำ 1 ลิตร 2 ขวด +  กอแก้วนาโนชนิดแคปซูล 50 แคปซูล ราคาพิเศษ  6,000 บาท

2 ความคิดเห็น:

  1. กอแก้วนาโน วิธีการใช้กับปาล์ม ฉีดทั่วรอบลำต้น ใบ ถึงพื้น ฉีดรอบโคนโดยเน้นที่ทะลาย ให้เป็นละอองฝอย ปาล์มเดือนแรก ฉีดพ่นทุก 7 วัน ต่อครั้ง เดือนที่ 2 เป็นต้นไป ฉีดพ่นทุก 20 วัน ต่อครั้ง สั่งซื้อเยอะ korkaew100@gmail.com

    ตอบลบ
  2. กอแก้วนาโน ทำให้พืชเจริญเติบโต สมบูรณ์ แข็งแรง สร้างภูมิต้านทาน ใช้ได้กับทุกพืชทุกชนิด

    ตอบลบ